Bestyrelsen

Bjørn Nielsen, Formand:

Står for al kontakt til såvel kommune som øvrige samarbejdspartnere, herunder Roskilde Hallerne, Himmelev Badminton Klub m.fl. Endvidere har han ansvaret for HVI’s økonomi og sparrer med Mads omkring ansættelse af seniortrænere. Derudover er han aktiv spiller på Old Boys holdet. Bjørn kan kontaktes på formand@hvi.nu eller 21 47 28 83.

Mads Lindhardt, Sportsansvarlig:

Har ansvaret for at ansætte senior og elitetrænere og er deres kontaktperson i det daglige. Han varetager også en række praktiske opgaver som fordeling af træningstider, kontaktperson for Sport Direct, planlægning af kampe og materialeforvaltning. Samtidig er Mads ass.træner for senior herre 1 hold og kan ofte findes i Himmelev-hallen. Mads kan kontaktes på mads@lindhardt.nl

Rasmus Chrisander, Ungdomsansvarlig:

Er ansvarlig for HVI’s ungdomshold og ansættelse af ungdomstrænere. Rasmus fungerer både som kontaktperson for ungdomstrænerne og for holdlederne. Han står også for at opdatere vores hjemmeside, samt kontrol af indringning af resultater. Endelig har Rasmus ansvaret for vores aktiviteter på Roskilde Festival. Rasmus er målmand på Herrernes 1. hold og hjælper til på en række af ungdomsholdene og er næsten dagligt at finde i hallen. Rasmus kan kontaktes på rasmus.chrisander@gmail.com eller 61 65 63 12

Louise Månsson, Kommunikationsansvarlig:

Varetager strategiske og kommunikative opgaver. Louise spiller på Damernes 1. hold og har en dreng på U-16D.

Thomas Lundberg

Rasmus Hempel Jensen

Jannich Petersen (supplant)

Simon G. Christensen (supplant)

Claus Vestergaard, regnskabsansvarlig:

Sørger for alt vedrørende bogføring, betalinger og det årlige regnskab. Derudover deltager Claus i bestyrelsens øvrige opgaver.