Bestyrelsen

Bjørn Nielsen, Formand:

Står for al kontakt til såvel kommune som øvrige samarbejdspartnere, herunder Roskilde Hallerne, Himmelev Badminton Klub m.fl. Endvidere har han ansvaret for HVI’s økonomi og sparrer med Rasmus omkring ansættelse af seniortrænere. Derudover er han aktiv spiller på Old Boys holdet og træner for håndbold fitness. Bjørn kan kontaktes på formand@hvi.nu eller 21 47 28 83.

Rasmus Hempel Bonner, Sportsansvarlig:

Har ansvaret for at ansætte senior og elitetrænere og er deres kontaktperson i det daglige. Han varetager også en række praktiske opgaver som fordeling af træningstider, planlægning af kampe og materialeforvaltning. Rasmus kan kontaktes på r.hempel.jensen@gmail.com

Rasmus Tybirk Chrisander, Ungdomsansvarlig:

Er ansvarlig for HVI’s ungdomshold og ansættelse af ungdomstrænere. Rasmus fungerer både som kontaktperson for ungdomstrænerne og for holdlederne. Han står også for at opdatere vores hjemmeside, samt kontrol af indringning af resultater. Endelig har Rasmus ansvaret for vores aktiviteter på Roskilde Festival. Rasmus er målmand på Herrernes 1. hold og hjælper til på en række af ungdomsholdene. Rasmus kan kontaktes på rasmus.chrisander@gmail.com eller 61 65 63 12

Thomas Lundberg, Sponsor ansvarlig:

Christian Viberg Andersen

Vakant(supplant)

Vakant(supplant)

Keld Halkjær, regnskabsansvarlig:

Sørger for alt vedrørende bogføring, betalinger og det årlige regnskab. Derudover deltager Keld i bestyrelsens øvrige opgaver.