Bestyrelsen

Bjørn Nielsen, Formand:

Står for al kontakt til såvel kommune som øvrige samarbejdspartnere, herunder Roskilde Hallerne, Himmelev Badminton Klub m.fl. Endvidere har han ansvaret for HVI’s økonomi og sparrer med Rasmus omkring ansættelse af seniortrænere. Derudover er han aktiv spiller på Old Boys holdet og træner for håndbold fitness. Bjørn kan kontaktes på formand@hvi.nu eller 21 47 28 83.

Rasmus Hempel Bonner, Sportsansvarlig:

Har ansvaret for at ansætte senior og elitetrænere og er deres kontaktperson i det daglige. Han varetager også en række praktiske opgaver som fordeling af træningstider, planlægning af kampe og materialeforvaltning. Rasmus kan kontaktes på r.hempel.jensen@gmail.com

Ungdomsansvarlig:

Thomas Lundberg, Sponsor ansvarlig:

Christian Viberg Andersen

Frank Mathiesen

Rikke Bøgelund Mikkelsen

Daniel Silfen (Suppliant)

Simon Engfred (Suppliant)

Keld Halkjær, regnskabsansvarlig: Sørger for alt vedrørende bogføring, betalinger og det årlige regnskab. Derudover deltager Keld i bestyrelsens øvrige opgaver.