Om HVI

Fordi Håndbold er sjovt!

Som klub bygger vi på værdier om der skal være plads til alle både sportslig og menneskeligt, med det fælles fokus at spille håndbold, fordi det er sjovt! 


Men værdierne får dog ikke hjulene til at rulle, og som forening bygger vores fundament på frivillighed. Herunder repræsenteres klubben af en bestyrelse og trænere, der alle arbejder frivilligt, og derfor skal forældre også stille sig selv spørgsmålet, hvad kan jeg gøre for klubben/fællesskabet, istedet for hvad kan klubben gøre for mig.

HVision for 2023

Bredde som understøtter eliten 

 • Vi favner fra vugge til grav 
 • Plads til alle – bredde og elite har begge plads i klubben 
 • HVI skal være repræsenteret i divisionsrækker fra u16 op til senior 
 • Eliten skal være tilgængelige for bredden – trænere for en dag 

HVI’s skal have stærk rygrad 

 • Der skal være en god struktur i klubben - der understøtter uddelegering 
 • Der skal være økonomisk balance i klubben 


Trænere - skal vi selv skabe og udvikle 

 • Intern rekruttering af ungtrænere, startende som hjælpetrænere 
 • Vi skal skabe de bedste udviklingsmuligheder for vores trænere. 
 • Vores erfarne trænere skal være mentorer for ungtrænerne 
 • Uddannelse af trænerne til det niveau de evner og stræber efter f.eks. talenttrænere og divisionstrænere.


Faciliteter – ”må ikke være en begrænsning for klubben” 

 • HVI skal have klublokale/cafeterie – som skaber socialt tilhørsforhold til klubben 
 • Vi søger at udnytte de eksisterende faciliteter bedst muligt - og skubber på for at få skabt flere 


Klubånden – er det social fundament for klubben 

 • HVI er vores klub – man kommer hjem til HVI 
 • Loyalitet fra spillerne til klubben – et rart sted at være 
 • HVI skal turde ikke at være perfekte 
 • HVI skal give de unge en nødvendig ballast i livet – så holdsport og foreningslivet igen bliver moderne


Frivillighed – der skal være hænder og hoveder nok 

 • HVI skal medvirke til integration i Himmelev og Trekroner (bidrage og være synlige i lokalmiljøet) 
 • HVI skal have et aktivt og attraktivt netværk for vores frivillige 


HVI skal udadtil være synlige og markante 

 • HVI skal favne og følge tendenser og udvikling i kulturen – turde gå egne veje 
 • HVI skal være et af de foretrukne sportstilbud i Himmelev og Trekroner 
 • HVI vil på sigt holde en årlig HVI Cup 
 • HVI skal være det brand som sponsorer gerne vil forbindes med

Bestyrelsens mål 2022/23

 • Klubhus/caferie – Køkken opgraders, oprydning, projektor og driftsplan
 • Aktiver de frivillige
 • Ny hjemmeside
 • Aktiver de frivillige
 • Klubdage – Gruppe og struktur
 • Lobbyisme for en hal mere i Himmelev
 • Struktur for onboarding af trænere
 • Struktur for onboarding af forældre
 • Ansvarlig for So-Me (Hjemmeside/Facebook)
 • Projekt for U9 og U11
 • Ansvarlig for indkøb af forbrugsting (tape, harpisk, isposer osv.)
 • Brug af opdateret trænerhåndbog
 • Arrangering af Sommer Camp
 • Opdateret webshop samt promovering heraf 
 • Promovering af Sponsorer (via. Facebook og Hjemmesiden)
 • Strandhåndboldbane


Ovenstående er bestyrelsens uddrag af bestyrelsens mål, men ikke en udtømmende liste.

Billedslider

First slide
First slide
First slide
First slide